Strona główna

Cennik i dotacja

„Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały nr XLV/767/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2021r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne (t. j. Dz. Woj. […]

Czytaj dalej