Nasza oferta

TOMATIS

Pani Katarzyna

Celem mojej pracy z dziećmi jest ułatwienie im funkcjonowania w świecie, a kluczem do tego uczyniłam… ucho. Dlaczego?

Ucho odbiera dźwięki, ale to mózg poddaje je analizie. Dlatego też umiejętność odpowiedniego przetwarzania informacji docierających do nas sprawia, iż jesteśmy bardziej komunikatywni, otwarci i łatwiej się koncentrujemy . To wpływa z kolei na nasze samozadowolenie i radość życia, odbiór społeczno–szkolny.

Specjaliści z zakresu logopedii, psychologii czy rehabilitacji coraz częściej wspomagają swoje działania terapeutyczne pracą metodą  Tomatisa.  Ruch fizyczny jest ważny dla dobrej kondycji naszego ciała, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że jest on równie ważny dla naszego mózgu. Ucho ludzkie spełnia funkcję „doładowania korowego”. Potrzebuje więc stymulacji w celu dostarczenia energii mózgowi i ciału.  Słuchając muzyki Mozarta, możemy „wyćwiczyć” ucho do lepszego odbioru dźwięków  w całym spektrum częstotliwości.

Terapia Tomatisa’a doskonale sprawdza się w rozwiązywaniu problemów w następujących obszarach życia dziecka:

•trudności w uczeniu się i zakłócenia językowe (np. trudności szkolne),

•zakłócenia uwagi (słyszy, ale nie słucha – konieczność częstego powtarzania komunikatów),

•zaburzenia afektywne i emocjonalne (np. stany przygnębienia, traumy),

•problemy w koncentracji,

•trudności psychomotoryczne

•całkowite zaburzenia rozwoju  (np. autyzm),

•rozwój osobisty i dobre samopoczucie (np. ciąża, stres w pracy),

•poprawa jakości głosu i muzykalność (osoby pracujące głosem),

•przyswajanie języków obcych.

Metoda Tomatis’a  cieszy się coraz większym uznaniem w Polsce.

Przebieg terapii:

• Diagnoza – Urządzenie TLTS pozwala na rzetelną diagnozę percepcji słuchowej, selektywności oraz określenie lateralizacji słuchowej. Określenie potencjału słuchowego i ewentualnych dysfunkcji pozwala na indywidualne dostosowanie treningu słuchowego.

• Seanse Słuchowe 

Dzięki specjalnie stworzonemu urządzeniu dziecko wysłuchuje programu dobranego przez specjalistę. Można te seanse odbywać w gabinecie lub u siebie w domu, korzystając z urządzenia TalksUp®. Celem zabiegu jest pobudzenia ucha i mózgu. Sesje terapeutyczne muszą być powtarzane i przedzielone fazami wypoczynkowymi zwanymi „integracją”, dzięki którym postępy są trwalsze.

I etap – 13 dni po 2 godz/dzień

przerwa 20 – 30 dni

II etap – 13 dni po 2 godz/dzień

• Seanse z Słuchawkami Forbraina®
Słuchawki Forbrain opracowano tak, by modyfikowały głos ich użytkownika, a tym samym percepcję komunikatu głosowego. Wpływając na słuchanie, Forbrain oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się. Tomatis poleca stosowanie słuchawek Forbreina w celu poprawienia działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, są cenną pomocą w następujących dziedzinach: dykcja i wymowa, uwaga i koncentracja, werbalna pamięć robocza i pamięć krótkoterminowa oraz czytanie.

• Bilans podsumowujący
Po ukończeniu seansów słuchowych ma miejsce bilans podsumowujący. Pozwala on zmierzyć uzyskane postępy oraz określić czy kolejne seanse są wskazane. Otrzymane Metodą Tomatisa® rezultaty mają charakter trwały, często więc nie ma potrzeby kontynuowania seansów po okresie wstępnym. Jedynie w przypadku określonych problemów przedłużenie programu może okazać się niezbędne.

 

FIZJOTERAPIA dla DZIECI

Pani Weronika

Od początku pracy zawodowej, czyli od 10 lat, w swej pracy skupiam się na dzieciach. W tym zakresie stale uzupełniam swą wiedzę, co poświadczają kolejne ukończone przeze mnie kursy, m.in. Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath, Terapia manualna w modelu holistycznym, Masaż Shantala, Wczesna Interwencja, kurs z zakresu zastosowania kombinezonów DUNAG 02, Integracja Sensoryczna II stopień, Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej, Dietetyka lecznicza i profilaktyczna wg tradycyjnej medycyny chińskiej, Terapia tkanek miękkich w pediatrii, Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard.

Widzę małego pacjenta holistycznie, ponieważ uważam, że tylko wtedy mogę mu pomóc. Uważnie buduję relację z dzieckiem, by zdobyć jego zaufanie i niejako „przy okazji” rozwiązać jego problem.

Zwracam też uwagę na relację z rodzicami jako osób, które najlepiej znają swoją pociechę i mogą efektywnie wspierać terapię.

Zapraszam w piątki w godzinach…

 

LOGOPEDA DZIECIĘCY

Pani Magdalena

Ukończyłam studia wyższe magisterskie z filologii angielskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza.

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, jednak nie wykluczam pracy z młodzieżą lub dorosłymi. Zajmuję się korygowaniem wad wymowy i wywoływaniem mowy u dzieci, u których zdiagnozowano opóźniony rozwój mowy.

Za niezwykle ważne w mojej pracy z dziećmi uważam nawiązanie dialogu i współpracy z rodzicami dzieci. Zadaniem logopedy jest zidentyfikowanie problemu i wskazanie najwłaściwszych działań, które pomogą ten problem usunąć. Jednak to systematyczna i żmudna praca wykonywana przez rodziców z dziećmi każdego dnia stanowi  podstawę sukcesu jakim jest np.: usunięcie wady wymowy.

W przypadku gdy dziecko ma również inne problemy (np. natury psychologicznej) ważne jest by specjaliści pracujący z dzieckiem działali razem, w porozumieniu. Takie podejście pozwala na zaprogramowanie skutecznej terapii dla dziecka.

Moją pracę z każdym dzieckiem zaczynam od nawiązania porozumienia i zbudowania relacji opartej na zaufaniu i sympatii. Ważne byśmy się lubili, bo wtedy praca, którą mamy do wykonania staje się łatwiejsza. Łatwiej dziecku osiągnąć sukces i pokonać swoje słabości, gdy pracuje z terapeutą, do którego ma zaufanie.

I wreszcie  metoda, którą stosuję w pracy z dziećmi to praca i nauka przez zabawę. Korzystam z wierszyków, rymowanek, łamaczy języka, opowiadań i piosenek. Dziecko bawi się ciastoliną i piankoliną, rysuje i koloruje, dzięki czemu  wspieram rozwój motoryki małej.

W swojej pracy z dziećmi duży nacisk kładę na wspieranie ich wiary w siebie i własne siły. Dziecko musi wiedzieć, że dużo od niego zależy i że sukces jest możliwy do osiągnięcia przy odpowiednim nakładzie pracy.

Dziecko, które wierzy w siebie i swoje możliwości  osiąga sukces, czyli koryguje wadę wymowy.

 

COACHING RODZICIELSKI

COACHING ŻYCIOWY

WSPARCIE PSYCHOPEDAGOGICZNE RODZICÓW

Pani Agnieszka

Współczesny świat stawia wymagania i chcemy ze wszystkim zdążyć i zawsze dokonać właściwego wyboru. Perfekcyjny rodzic. Perfekcyjny małżonek. Perfekcyjny pracownik. Perfekcyjny… Brzmi znajomo?

W swojej pracy stawiam na rozmowę, atmosferę zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Liczy się to, z czym Ty przychodzisz i czego Ty potrzebujesz. Pracuję wieloma metodami, dobierając je indywidualnie do Twojego problemu, który postanowiłeś/postanowiłaś rozwiązać.

Pierwszy krok masz za sobą – zauważyłeś/zauważyłaś potrzebę zmiany. Drugi krok – szukasz sposobu na to, by jej dokonać. Trzeci krok? Zapraszam na spotkanie.

Jestem nauczycielem języka polskiego i dyrektorem przedszkola z wieloletnim stażem. Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą. Zawsze łączę pracę z uczniem z dbałością o relację z rodzicem. Bez niego przecież nic nie wskóram! Moją pasją jest uczenie, poszukiwanie nowych metod pracy z dzieckiem i pomoc psychopedagogiczna.

 

TERAPIA RĘKI

Pani Agnieszka

Ręka w życiu człowieka pełni niezwykle ważną rolę. Banał? Pewnie! Ale kiedy pisanie sprawia trudność, chwytanie sprawia trudność, manipulowanie sprawia trudność o banałach nie ma już mowy. Trzeba zacząć ćwiczyć!

Na szczęście istnieje milion sposobów na ciekawe, zabawowe ćwiczenie sprawności ręki. Twojemu dziecku będzie łatwiej w szkole, na podwórku i w ogrodzie, kiedy nie będzie skupiało się na pokonywaniu trudności, które stawia mu dłoń…

Pracuję nad małą i dużą motoryką ręki, przy okazji korzystając z całego bogactwa doświadczenia bycia nauczycielem z piętnastoletnim doświadczeniem. Przy okazji popracuję nad percepcją wzrokową i słuchową, koncentracją, umiejętnościami wypowiadania się itd.

 

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW

Pani Agnieszka

Pretekstem do pracy najczęściej jest kłopot z polskim, czytaniem, pisaniem, ortografią… Jednak dla mnie uczeń to wielki mały człowiek. Zawsze szukam sposobów na to, jak pomóc dziecku nie tylko po to, by otrzymało dobrą ocenę. Chcę pomóc tak, bym… nie była już potrzebna!

W czym pomogę? Wesprę dziecko w:

  • języku polskim na każdym poziomie,
  • rozwiązaniu trudności z czytaniem i pisaniem,
  • rozwiązaniu trudności z uczeniem się, zapamiętywaniem nowych informacji,
  • poznaniu nowoczesnych metod uczenia się wszystkich przedmiotów,
  • walce o lepszą koncentrację,
  • budowaniu wewnętrznej motywacji i wiary we własne możliwości.

Rodzicowi z kolei chętnie podpowiem, jak pracować z jego dzieckiem, by nauka przestała być przykrym obowiązkiem i wesprę w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Wierzę, że zespołowo zdziałamy więcej.